Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tim Spoelstra

Drossaertweide 12  6438 HV Oirsbeek

[email protected]  +31 6 18800232

Wie/Wat/Waar

Wie ben ik?

Mijn naam is Tim Spoelstra en ik ben geboren in 1978. Sinds 1997 ben ik gediplomeerd SPW-4 en in 2005 gediplomeerd Verzorgende IG. Daarnaast ben ik gecertificeerd zorgverlener (KIWA).

Sinds 2009 ben ik als zelfstandige zorgverlener (z.z.) werkzaam in mijn eenmanszaak.

Vóór mijn keus om als zelfstandige zonder personeel door te gaan, was ik ruim tien jaar werkzaam in een instelling voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.).

Ik zag echter nieuwe uitdagingen in de zorg voor mensen in hun thuissituatie.

Ik wilde dit doen op zelfstandige basis omdat dit een vrij nieuw concept was: kleinschalige teams die zelfsturend werken. Deze vorm geeft zowel de cliënt als de zorgverlener de mogelijkheid en de ruimte om samen afspraken te maken over de invulling over de zorgbehoefte.

Bovendien komen daardoor maar drie of vier zorgverleners bij de cliënt, in tegenstelling tot de grote thuiszorgorganisaties waarbij de client zich iedere keer moet afvragen wie er komt en hoe laat…

Wat doe ik?

Ik lever verschillende soorten zorg zoals:

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Terminale-zorg
  • Medische Specialistische Verzorging Thuis (MSVT-zorg)

Waar ben ik werkzaam?

Ik verricht mijn werkzaamheden in de hele regio Zuid Limburg.

Bijzonderheden:

Gedurende een aantal jaren zijn we, als z.z. in Nederland veelal afhankelijk geweest van verschillende manieren van zorg-financiering. Dat gebeurde via een “Bemiddelingsbureau”; er bestond een “PGB-budget”; er was “Onderaanneming” en “Particuliere Zorg”.

Ik wil hier niet verder over uitweiden. Mocht u hierover echter vragen hebben, wil ik ze graag beantwoorden. Kijkt u ook eens bij “Links”. Daar staan interessante verwijzingen naar deze onderwerpen.

Sinds 2012 draaide een kleinschalig pilot-project. Dit project hield onder andere in, dat de zelfstandige zorgverlener ook in staat werd gesteld om, net als de reguliere organisaties, zorg te kunnen verlenen op basis van een beschikbaar gesteld budget. Ik participeerde ook mee in dit pilot-project.

Door het van kracht worden van nieuwe zorgwetten is de hele zorg “op de schop gegaan” en werd het pilot-project beëindigd.

Desalniettemin is het toch mogelijk gebleken om vanaf 2015 als zelfstandige zorgverlener werkzaam te zijn door middel van rechtstreeks declaratie bij de zorgverzekeraar.

De cliënt dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige indicatie en zijn of haar verzekeringspolis moet een zogenaamde restitutiepolis zijn. (Dus géén budgetpolis.)

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden zijn enkele zelfstandige zorgverleners –waaronder ik- in 2013 een coöperatie gestart.

Deze Coöperatie Samenwerkende Zorgprofessionals Limburg (CSZL) heeft als voordelen dat er gemeenschappelijk ingekocht kan worden; dat er bij eventualiteiten snel een vervanger kan worden geregeld en dat we sinds oktober 2015 de beschikking hebben over een permanente ruimte bij Gezondheidscentrum Haagsittard in Sittard.

Het leveren van goede zorg is onlosmakelijk verbonden met voorwaarden die door de Inspectie, Zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank en het Zorgkantoor gesteld zijn. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen ben ik tevens aangesloten bij

“De Zorgprofessional”, een coöperatie voor de zelfstandige zorgverleners die overigens in het hele land werkzaam zijn.

De Zorgprofessional ondersteunt de zelfstandige zorgverlener met zorgplannen, diverse systemen en biedt een onafhankelijke klachtencommissie.

Natuurlijk moet ook de zelfstandige zorgverlener voldoen aan wettelijke normen en eisen. Bijscholingen, certificeringen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn daarom enkele vereisten.

Om de cliënt te garanderen dat de zelfstandige zorgverlener

(vak)kundig is bestaat het “KIWA Mijn Keurmerk” waarin de gegevens van de zelfstandige zorgverlener zijn opgenomen.

Bent u benieuwd naar mijn KIWA-certificering? Neem dan contact met mij op en ik zal u van de gevraagde informatie voorzien.